Phim Võ Thuật

Thục Sơn Kỳ Hiệp 1
TM: 20/20 1990
Thục Sơn Kỳ Hiệp 1

The Gods and Demons of Zu Mountain

Tiếu Ngạo Giang Hồ
TM: 30/30 1984
Tiếu Ngạo Giang Hồ

The Smiling Proud Wanderer

Thư Kiếm Tình Hiệp
TM: 33/33 2004
Thư Kiếm Tình Hiệp

The Tale Of The Romantic Swordsman

Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La
Bản Đẹp 2017
Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield

Tú Xuân Đao
Bản Đẹp 2014
Tú Xuân Đao

Brotherhood of Blades